Untitled Document

... House of Dental Care @ CLASS ONE Complex ...

เฮาส์ ออฟ เด็นตัล แคร์ ให้บริการรักษาโรคฟันและโรคในช่องปากครบทุกสาขา โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง ที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาในสายงาน ทันตกรรมนั้นๆ เช่น ทันตกรรมจัดฟัน (จัดฟันด้านนอก จัดฟันด้านใน และจัดฟันด้วยครอบฟันแบบใส) , ทันตกรรมสำหรับเด็ก , ทันตกรรมรากเทียม , ทันตกรรมหัตถการ , ทันตกรรมประดิษฐ์ และทันตกรรมอื่นๆ ภายใต้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทันตกรรมที่ทันสมัย พร้อมด้วยระบบป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐานสากล

ยิ้มอย่างมั่นใจ ยิ้มไปกับเรา เฮาส์ออฟเด็นตัลแคร์


ด้านการจัดฟัน

ทพญ. วารศิริ ปิฏกานนท์ เป็นทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมจัดฟัน สำเร็จการศึกษาจากคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นได้ไปศึกษาต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ Boston University , Boston , Massachusetts ในสาขา Pediatric dentistry .และ University of the Pacific, San Francisco , California ในสาขา Orthodontics

ทพญ. วารศิริ ปิฎกานนท์ เป็นทันตแพทย์ที่ปรึกษาทางด้านทันตกรรมจัดฟันให้แก่โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 49, โรงพยาบาล BNH กรุงเทพมหานคร และเป็นอาจารย์พิเศษให้กับภาควิชาทันตกรรมจัดฟันของมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตลอดเวลากว่า 15 ปี ทพญ. วารศิริ ปิฎกานนท์ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้มอบ ' ยิ้มอย่างมั่นใจ ' ให้กับบุคคลที่สนใจหลายเชื้อชาติ ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งรวมถึง ดารา นักแสดง นางแบบ ผู้มีชื่อเสียงในสังคม และนักธุรกิจชั้นนำ โดยผ่านการจัดฟัน 4 แบบหลักๆ คือ

1.การจัดฟันชนิดเครื่องมือจัดฟันติดแน่นด้านนอก

เป็นการจัดฟันชนิดที่พบเห็นได้ทั่วไป เหมาะสำหรับทุกๆคนที่ใส่ใจในสุขภาพฟันและต้องการ ' ยิ้มอย่างมั่นใจ ' ในทุกๆโอกาส

2.การจัดฟันชนิดเครื่องมือจัดฟันติดแน่นด้านใน ( Lingual Orthodontics )

เป็นการจัดฟันโดยการติดเครื่องมือที่ด้านหลังของฟัน บุคคลภายนอกจะไม่สามารถมองลวดหรือเหล็กจัดฟันได้ การจัดฟันชนิดนี้ต้องอาศัยทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญเพราะต้องใช้เครื่องมือพิเศษ
และซับซ้อนกว่าการจัดฟันชนิดเครื่องมือจัดฟันติดแน่นด้านนอก

3. การจัดฟันด้วยครอบฟันแบบใส

เป็นการจัดฟันแบบใช้พลาสติกใสหรือที่เรียกว่า Invisalign (Clear Aligners) ไม่ใช้ลวดหรือเหล็กจัดฟัน เป็นเทคโนโลยีการจัดฟันที่ทันสมัยที่สุดของโลกทันตกรรมในปัจจุบันจากบริษัท Invisalign แห่งสหรัฐอเมริกา
ทพญ วารศิริ ปิฎกานนท์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในการให้บริการจัดฟันด้วยครอบฟันแบบใสในประเทศไทย ได้ร่วมงานกับ Dr.Noellette Falkow (ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรพิเศษในการฝึกอบรม Invisalign) และ Dr.Robert Boyd (ทันตแพทย์ผู้นำการวิจัย Invisalign เป็นคนแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา) เพื่อให้การจัดฟันด้วยครอบฟันแบบใสได้ผลสูงสุด

4. การจัดฟันควบคู่กับการผ่าตัด ( Orthognathic Surgery )

เ เป็นการจัดฟันที่ต้องใช้การผ่าตัดควบคู่ไปด้วย ในการแก้ปัญหาความผิดปกติของใบหน้าและของการเรียงฟันที่ซับซ้อนกว่ากรณีทั่วไป

 


ทางด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก

เฮาส์ ออฟ เด็นตัล แคร์ มีทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทันตกรรมสำหรับเด็กโดยตรง มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการใช้จิตวิทยาสำหรับเด็ก ช่วยให้ผู้ป่วยเด็กมีความผ่อนคลาย หมดความกังวล ลดความกลัวในการมารักษาโรคฟัน ส่งผลให้มีทัศนคติที่ดีต่อการพบทันตแพทย์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการปลูกฝังจิตใต้สำนึกที่ถูกต้องในการพบทันตแพทย์เมื่อโตขึ้น
เฮาส์ ออฟ เด็นตัล แคร์ ยังมีบริการแก๊สหัวเราะ (Laughing gas) เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเด็กผ่อนคลายซึ่งจะทำให้การรักษาทางทันตกรรมสามารถทำได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย


ทางด้านการฟอกฟันขาว

เฮาส์ ออฟ เด็นตัล แคร์ โดย ทพญ กุลทิพย์ กุลพงษ์ (Operative Dentistry Certified by American Board - ทันตกรรมหัตถการ) เป็นทันตแพทย์ที่มีความชำนาญด้านการฟอกสีฟัน ที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฟอกสีฟันที่ถูกต้องและปลอดภัย
เฮาส์ ออฟ เด็นตัล แคร์ พร้อมให้บริการฟอกสีฟันด้วยอุปกรณ์ฟอกฟันขาวที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้ คือ เครืองฟอกสีฟัน Zoom Advance จากบริษัท Zoom ประเทศสหรัฐอเมริกา


ทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์ (การใส่ฟัน)

เฮาส์ ออฟ เด็นตัล แคร์ โดยอาจารย์ ทันตแพทย์ ปิยะนุช เพิ่มพานิช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน  การดูแลเหงือกและกระดูก (American Board Certified ด้านทันตกรรมปริทันต - Periodontal Dentistry) ที่จะมาให้คำแนะนำด้านการรักษาด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเครื่องมือทางด้านการฝังรากเทียม (Implant) จากประเทศสหรัฐอเมริกา


ทางด้านทันตกรรมบูรณะ

เฮาส์ ออฟ เด็นตัล แคร์ มีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายท่านที่เชี่ยวชาญโดยตรงในด้านทันตกรรมบูรณะ และด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย และการรักษาได้มาตราฐานตามหลักวิชาการทางทันตกรรม การต่อฟันที่หักหรือบิ่น การปิดช่องว่างฟันห่าง และการตกแต่งรูปร่างฟันที่ผิดปกติด้วยวัสดุแต่งฟันสีเหมือนฟันหรือเคลือบฟันเซรามิก ให้ฟันดูดีและคืนยิ้มที่มั่นใจและเป็นธรรมชาติให้แก่ผู้ป่วยได้


ทางด้านการถ่ายภาพรังสีเพื่อประกอบการวินิจฉัยทางทันตกรรม

เฮาส์ ออฟ เด็นตัล แคร์ เลือกที่จะใช้เครื่อง X-RAY Digital ของบริษัท Sirona จากประเทศเยอรมันที่ทันสมัย มีความชัดเจน และปลอดภัย สามารถลดระดับรังสีลงจากเครื่อง X-ray แบบเดิมถึง 60%

ระบบ Sirona X-ray Digital ประกอบไปด้วย

ORTHOPHOS XG 5 - เครื่องเอ็กซเรย์ฟันคอมพิวเตอร์พาโนราม่าแบบดิจิตอล

HELIODENT Plus – เครื่องเอ็กซเรย์ในช่องปาก

SIDEXIS XG – Software

สำหรับการประมวลผลภาพดิจิตอลและเพื่อการบริหารระบบ X-ray ดิจิตอล


เฮาส์ ออฟ เด็นตัล แคร์ ใช้ CMOS Beam แบบสี่เหลี่ยม ( Rectangle) ซึ่งสามารถจำกัดการกระจายตัว
ของรังสี X-RAY ได้เฉพาะจุดอย่างแม่นยำ เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อส่วนอื่นของร่างกาย เป็นที่แรกของประเทศไทย

ทางด้านเครื่องเก้าอี้ทำฟัน

เฮาส์ ออฟ เด็นตัล แคร์ ได้ติดตั้งเครื่องเก้าอี้ทำฟันจากบริษัท Sirona ประเทศเยอรมัน Sirona เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ทันตกรรมคุณภาพสูงที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำทางเทคโนโลยี่ในด้านนี้
จากทันตแพทย์ทั่วโลก

ผู้เข้ารับการตรวจและรักษาฟันจะรู้สึกผ่อนคลายและสะดวกสบาย ด้วยการออกแบบเครื่องเก้าอี้ทำฟันตามหลัก Ergonomic ซึ่งช่วยให้มีลักษณะเหมาะสม สอดคล้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ต่อสรีระของมนุษย์


... Dental Sterilization System ระบบฆ่าเชื้อทางทันตกรรม ...

The MELAquick 12

เฮาส์ ออฟ เด็นตัล แคร์ เลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการฆ่าเชื้อ (Autoclave) รุ่น MELAquick 12 ของบริษัท MELAG ประเทศเยอรมัน ซึ่ง MELAG มีความเชี่ยวชาญในการผลิตอุปกรณ์สำหรับการฆ่าเชื้อทางการแพทย์ มากว่า 50 ปี

Assistina 301 plus – Maintenance System

Assistina 301 plus คือ อุปกรณ์สำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือทันตกรรมแบบอัตโนมัติ ช่วยให้การทำความสะอาดและการหล่อลื่นเครื่องมือสามารถทำได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย สมบูรณ์แบบ และช่วยยืดอายุการใช้งาน

คุณสมบัติหลัก
ทำความสะอาดและหล่อลื่นชิ้นส่วนภายในด้วยน้ำมันหล่อลื่น
ทำความสะอาดช่องฉีดน้ำและช่องพ่นอากาศด้วยน้ำยาทำความสะอาด
ล้างชำระด้วยแรงดันอากาศ
มีประสิทธิภาพสูง

Dental Sterilization System วงจรการทำความสะอาดเครื่องมือ

 Untitled Document

CLASS ONE Complex 95 หมู่ที่ 1 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ | www.classonedentist.com © since 2009 I Powerd by Good on Ya Ideas.